Generelle betingelser

1) OMFANG

Disse generelle betingelsene gjelder forretningsforbindelser mellom Novus Dental AS og forbrukere eller virksomheter (heretter "Kunde" eller "Kunder") i den siste versjonen som er tilgjengelig når du åpner nettstedet eller bestiller produkter med hensyn til produktene som vises av Novus Dental i nettbutikken.

Disse betingelsene, med de nødvendige vilkår gjelder kjøp av produkter på nettstedet www.novusdental.no.

Fra tid til annen kan våre betingelser tilpasses nettbutikkens utvikling. Hver gang du går inn på eller besøker nettstedet, skal versjonen av nettstedet som er tilgjengelig på det tidspunktet være den autoritative versjonen. Besøk denne siden regelmessig for å se de nyeste reglene. Hvis du ikke er enig i våre betingelser, vennligst informer oss om din innvending ved å sende en e-post post@novusdental.no.

En “forbruker” i disse betingelsene betyr enhver person som inngår juridisk bindende transaksjoner for formål som ikke primært er kommersielle og / eller kan tilskrives uavhengig forretningsaktivitet. En "virksomhet" i forbindelse med disse betingelsene betyr en person eller juridisk enhet eller partnerskap med juridisk personlighet som inngår en juridisk bindende transaksjon i utøvelsen av kommersiell eller uavhengig forretningsaktivitet.

Bestillinger og leveranser er bare mulig i Norge. Bestillinger kan utelukkende lages av kunder som er minst 18 år eller som har fått signatur fra et annet individ ned fullmakt.

Disse betingelsene gjelder utelukkende Novus Dental AS. Novus Dental AS vil ikke gjenkjenne noen av kundens forretningsbetingelser som strider mot og / eller avviker fra nærværende forretningsbetingelser, med mindre Novus Dental AS uttrykkelig samtykker til slike vilkår skriftlig i det spesifikke tilfellet. 

2) REGISTRERING

Hver bestilling av varer krever registrering som kunde og / eller oppretting av en brukerprofil hos Novus Dental AS. Flere registreringer under forskjellige navn eller adresser er forbudt. Å registrere seg er enkelt og gjøres gjennom en såkalt "magic link" eller med brukernavn og passord. Passord blir ikke lagret i våre systemer. Med dette betyr det at vi kun lagrer e-post av kunde før et eventuelt kjøp. Når kunde kjøper, lagres mer informasjon som kreves for frakt av produkter.

Novus Dental AS kan når som helst tilbakekalle autorisasjonen uten å oppgi noen grunner. I så fall har Novus Dental AS rett til å blokkere og slette kundekontoer umiddelbart.

Kontakt oss dersom du selv ønsker at vi skal slette din kundekonto. Send en e-epost til post@novusdental.no og vi vil slette din kundekonto i løpet av neste av arbeidsdag.

3) OPPRETTELSE AV KONTRAKT 

Presentasjonen av produktutvalget i Novus Dental AS sin nettbutikk utgjør ikke et tilbud om å inngå en kjøpsavtale med kunden. Det er ikke bindende.

Ved å klikke på “Bestill” -knappen, gir kunden et bindende tilbud om å kjøpe.

Ved å plassere en bestilling hos Novus Dental AS via internett (nettbutikk), via e-post, telefon, eller annen kommunikasjonskanal, gir kunden et tilbud om å inngå en bindende kjøpsavtale med Novus Dental AS. Kunden vil motta en bekreftelse på bestillingen. Bekreftelsen utgjør ikke aksept av tilbudet. Bekreftelsen trer først i kraft når faktura er blitt betalt og varen(e) er sendt til kunden.

Novus Dental AS sin aksept er underlagt lovligheten av bestillingen og tilgjengeligheten av de bestilte varene. Dersom Novus Dental AS ikke kan godta kundens ordre, vil kunden motta et varsel om utilgjengelighet i stedet for aksept av bestillingen. Produkter som ikke kan leveres midlertidig vil bli reservert for kunden (dersom ønskelig), og kundens bestilling blir gyldig etter kundens ønske.

4) PRIS

Prisene som gjelder på kjøpstidspunktet og bestillingen i norske kroner (NOK), gjelder for kjøp og bestilling av varer. Vi forbeholder oss retten til prisendringer.

Prisendringer er mulige, i hvilket tilfelle prisen som gjelder på tidspunktet for bestillingen skal gjelde.

Alle priser (både varer og frakt) inneholder merverdiavgift (moms) til lovlig sats.

Prisene inkluderer ikke ekstra videresendingsutgifter (som oppstår mellom Novus Dental AS og Kunden).

5) LEVERING, VIDERESENDINGS-KOSTNADER

Novus Dental AS skal levere varene som er bestilt så raskt som mulig til adressen gitt av kunden i bestillingen (vanligvis påfølgende arbeidsdag).

Leveringstiden i Norge er vanligvis 1-3 virkedager. Informasjon gitt om estimert leveringstid er ikke bindende.

6) TILDELING AV BRUKSRETTIGHETER FOR DIGITALT INNHOLD PÅ NETTSTEDET

Med mindre annet er angitt i beskrivelsen av innholdet på www.novsudental.no, gir Novus Dental AS Kunden en ikke-eksklusiv rett, begrenset i tid og rom, til å bruke innholdet som er gjort tilgjengelig for private og / eller forretningsformål.

8) FORBEHOLD OM TITTEL, OPPHELVELSE AV KONTRAKT 

Novus Dental AS forbeholder seg retten til alle varene som er levert til full betaling.

Hvis Kunden bryter kontrakten, spesielt ved ikke å oppfylle betalingsforpliktelsene til tross for å motta en påminnelse fra Novus Dental AS, kan Novus Dental AS heve kontrakten, etter å ha satt en rimelig avdragsfri periode, og kreve retur av varene Novus Dental AS beholder fortsatt tittelen. Gjenvinning eller tilknytning av varene fra Novus Dental AS utgjør opphevelse av kontrakten. Eventuelle videresendingsutgifter som påløper, skal bæres av kunden. Novus Dental AS er autorisert til å selge varene etter gjenvinning.

9) FORFALLSDATO OG BETALING 

I bestillingsprosessen godtar Novus Dental AS kun betalingsmåtene som vises til kunden (i nettbutikken). Novus Dental AS forbeholder seg retten til å avtale skriftlig med sine kunder til andre betalingsmåter enn de som er nevnt i denne delen.

For betalingsbehandling via nettbutikken bruker Novus Dental AS faktura som betalingsløsning, for å tillate kunden sikker betaling uten noen form for bankkort.

10) LOVBESTEMT ANGRERETT FOR NOVUSDENTAL AS VARER 

Informasjon om angrerett:

Kunde har rett til å trekke tilbake kontrakten etter faktura uten å oppgi noen grunn.

For å kunne utøve din angrerett må du varsle oss per e-post: post@novusdental.no, bruke vårt kontaktskjema her eller ringe oss direkte: 22 42 72 00. Kundens beslutning om å trekke kontrakten er ikke gyldig ved å varsle på andre måter (f.eks. et brev sendt med posten eller via faks).

Konsekvenser av tilbakekall:

Hvis du trekker tilbake denne kontrakten, er vi pålagt å tilbakebetale alle betalinger vi mottok fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt eventuelle tilleggskostnader som påløper som et resultat av at du valgte en annen leveringsmetode enn den som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og minst innen 14dager fra dagen da vi mottok varselet om tilbakekalling av denne kontrakten. Refusjoner behandles med samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen (kreditnota), med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg. Vi belaster ikke Kunden noen gebyrer for refusjonen. Vi kan holde på å fullføre refusjonen til Kunden til vi har fått varene tilbake på vårt lager.

Du er forpliktet til å returnere eller overlevere alle varer til oss uten unødig forsinkelse, men minst innen 14 dager fra dagen du ga oss beskjed om tilbakekalling av kontrakten.

Tilbakekallingsskjema

(Hvis du ønsker å oppheve kontrakten, vennligst inkluder følgende informasjon når du kontakter oss:


Jeg / vi (*) hevder herved kontrakten inngått av meg / oss (*) for å kjøpe følgende varer (*) /:

- bestilt på (*) / mottatt på (*)

- navn på kunde (r)

- adresse til kunde (r)

- Dato

Angreretten utløper for tidlig for kontrakter som er underlagt forseglede varer som har blitt forseglet etter levering og som ikke er egnet for retur på grunn av hygieniske grunner, Leveranser av varer som var skreddersydde produkter spesielt for Kunden eller skreddersydd til Kundens personlige behov. Kunden er pålagt uten unntak å ta levering og betale for alle komponenter uten unntak. Leveranser av farmasøytiske produkter kan ikke returneres.

11) GARANTI OG ANSVAR 

Hvis de leverte varene er defekte på tidspunktet for risikoovergangen, (f.eks. produksjonsfeil), eller i tilfelle feil levering, har kunden enerett til påfølgende reparasjon eller bytte(utskifting). Hvis erstatningen ikke er tilfredsstillende, har kunden rett til å kansellere kjøpet. Kravet bortfaller hvis kunden ikke gir Novus Dental AS beskjed om mangelen eller feil levering innen 14 dager etter mottak av varene via e-post post@novusdental.no via telefon eller via vårt kontaktskjema.

Novus Dental AS sitt ansvar er underlagt gjeldende lovbestemmelser. Novus Dental AS sitt ansvar er ekskludert i tilfeller (i) av vanlig uaktsomhet, (ii) indirekte og følgeskader og tapt fortjeneste, (iii)urealiserte besparelser, (iv) tap fra forsinket levering, og (v) eventuelle handlinger eller unnlatelser fra Novus Dental AS stedfortredende agenter, enten de er basert i kontrakt eller erstatningsrettslig.

Videre er Novus Dental ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes noen av følgende årsaker:

  • lagring, konfigurering eller bruk av produktene på en slik måte at det er upassende, i strid med kontrakten eller ulovlig;
  • bruk av inkompatible reservedeler eller tilbehør (f.eks. strømforsyning);
  • unnlatelse av service og / eller feil modifisering eller reparasjon av produktene av kunden eller av en tredjepart;
  • offisielle ordrer eller tilfeller av "force majeure", spesielt skader forårsaket av naturkatastrofer, fuktighet, fall og støt osv. Utenfor Novus Dental AS sin kontroll.

Enhver tjenesteleverandør som er ansatt for å levere varer, skal være ansvarlig for eventuelle mangler, forsinket ytelse og tap eller skade som oppstår som følge av tjenesteleverandørens ytelse.

Novus Dental AS kan ikke holdes ansvarlig for feiltrykk i reklamemateriell, datafeil i nettbutikken, feil prislapper, feil i produktillustrasjoner, fotografier, beskrivelser eller andre tekster, f.eks. i kupong- eller rabattkampanjer, eller sent eller utelatt leveranser.

12) PERSONVERN, OPPHAVSRETT, VAREMERKER 

Personvern erklæringen er skrevet separat.

Alle rettigheter til varemerker, bilder og opphavsrett [for de aktuelle produktene] eies av Novus Dental AS eller dets partnere. Nedlastning, lagring, kopiering, utskrift av data, bilder og PDF-filer, selv i utdrag, er forbudt uten Novus Dental AS skriftlige godkjennelse. Alle rettigheter forbeholdes. Kundens bruk for andre formål enn den tiltenkte bruken av det aktuelle produktet er forbudt i henhold til åndsverksloven. Les mer om åndsverksloven her.